דיגום וביצוע אנליזות למזהמים הנפלטים מארובות, בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה ובהסמכה של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. אנו עושים שימוש בציוד החדיש ביותר ובצוותים מקצועיים בפריסה ארצית על מנת לספק שירות אמין, זמין ומקצועי.

 

ציוד חדיש, צוות מיומן

המבדקה הכימית מוכרת על ידי המשרד להגנת הסביבה לבדיקת מזהמים בארובות - הן לדיגום והן לאנליזה.

הדוגמים המיומנים שלנו מוסמכים לביצוע דיגום ארובות בהתאם לנוהל 'בדיקת מזהמי אוויר בארובה – 2002 גרסה 3' ועושים שימוש בציוד החדיש ביותר לביצוע הדיגום.

המעבדה האנליטית שלנו מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות לתקן ISO 17025 ומוכרת גם היא על ידי המשרד להגנת הסביבה לביצוע אנליזות לאוויר הנדגם מהארובה. העובדה שאנו מציעים דיגום ארובות ואנליזה במקום אחד, מאפשרת לנו להיות בחירה ראשונה למפעלים ולארגונים המובילים במשק.

אנו מקפידים הקפדה יתרה על ביצוע הבדיקות בהתאם לנוהל, המחייב בין היתר בדיקת תקינות ארובה, כתיבת תכנית דיגום שנתית לארובות המפעל, ביצוע דיגום ארובות בשטח, ביצוע האנליזות במעבדתנו המוסמכת והפקת דו"ח דיגום מלא בהתאם לנדרש על ידי המשרד. התהליך כולו מלווה על ידי צוות שטח מקצועי המעורה בדרישות הרגולטור, תוך הסבר ללקוח על השלבים השונים. כמו כן, ניתנת תמיכה מלאה על ידי אנשי המעבדה שלנו בכל הנוגע לתוצאות האנליזות.

מגוון מזהמים - דיגום ואנליזה במקום אחד

המבדקה הכימית מצוידת במכשור החדיש ביותר, בצוותים מנוסים בפריסה ארצית וביכולות מעבדה מתקדמות. היכולת לבצע דיגום ארובות ואנליזות במקום אחד מאפשר לנו את הגמישות וההתמחות בתהליך כולו, על כל שלביו. אנו דוגמים ומבצעים אנליזות בשיטות מקובלות :

תנאים פיזיקאליים

מדידת טמפרטורה, לחות, כמות מים, לחץ, ספיקה, ומהירות זרימה בשיטות EPA 1-4 באמצעים איזוקינטיים וכן באמצעות אנלייזרים מתקדמים.

חלקיקים
 • חלקיקים בשיטה EPA 5 ות"י 5097
 • חלקיקים ממקורות אספלטניים בשיטה EPA 5A ות"י 5097 חלק 1
גזי שריפה
 • CO בשיטה EPA 10 ות"י 5097 חלק 10
 • SO2 בשיטה EPA 6 ות"י 5097 חלק 6 ובשיטה EPA 6C ות"י 5097 חלק 6.3
 • NOx בשיטה EPA 7E ות"י 5097 חלק 7.5 ובשיטה EPA 7D ות"י 5097 חלק 7.04
 • TOC בשיטה EPA 25A ות"י 5097 חלק 25.1
 • H2SO4 חומצה גופרתנית בשיטה EPA 8
מתכות
 • סריקת מתכות מלאה בשיטה EPA 29 ות"י 5097 חלק 29
 • כספית בשיטה EPA 101A ות"י 5097 חלק 101.1
 • כרום מלא וכרום 6+ ערכי מסיס בשיטה EPA 306
חומרים אורגניים נדפים וחצי נדיפים
 • VOC בשיטה EPA 18 ות"י 5097 חלק 18
 • VOC בשיטה EPA SW-0030 ות"י 5097 חלק 30
 • SVOC בשיטה EPA SW-0031 ות"י 5097 חלק 31
 • מתנול בשיטה EPA 308
חומרים אנאורגניים
 • אמוניה בשיטה EPA CTM-027 ות"י 5097 חלק 27
 • HCN ציאניד בשיטה EPA CTM-033
הלוגנים והלידים
 • HCl בשיטה EPA 26A ות"י 5097 חלק 26.1
 • HBr בשיטה EPA 26A ות"י 5097 חלק 26.1
 • HF בשיטה EPA 26A ות"י 5097 חלק 26.1
 • Cl2 בשיטה EPA 26A ות"י 5097 חלק 26.1
 • Br2 בשיטה EPA 26A ות"י 5097 חלק 26.1
דיאוקסינים ופוראנים
 • דיאוקסינים ופוראנים PCDF/PCDD בשיטה EPA 23 ות"י 5097 חלק 23
אלדהידים וקטונים
 • אלדהידים וקטונים למיניהם כולל פורמלדהיד בשיטה EPA SW-0011

מי נדרש בבדיקת ארובות

כל מפעל בישראל, שכחלק מפעילותו היצרנית עושה שימוש בארובה לצורך פליטת תוצרי לוואי של תהליכי הייצור, מחויב לבצע בדיקה תקופתית לניטור מזהמים הנפלטים לאוויר. המשרד להגנת הסביבה קובע בנוהל 'בדיקת מזהמי אוויר בארובה – 2002 גרסה 3' מהן השיטות המוכרות לדיגום ואנליזה עבור כל מזהם.

אכיפתו של נוהל זה מתבצעת על ידי המשרד להגנת הסביבה באמצעות דיגומי פתע. על מנת להבטיח עמידה בסטנדרטים, כל מפעל מחויב בביצוע דיגום תקופתי למזהמים ספציפיים ובתדירות הנקבעת בהיתר הפליטה או ברישיון העסק.

שיטות הדיגום המחויבות על ידי המשרד להגנת הסביבה, הינן שיטות רשמיות של ה-EPA בשילוב התאמות והקלות למציאות במדינת ישראל. הדגימה, המכילה לעיתים גזים, ממסים אורגניים, חלקיקים ממקורות שונים, חומצות, מתכות כבדות ומזהמים נוספים, נשלחת לבדיקה במעבדה, לביצוע אנליזה בשיטת ה-EPA הרלוונטית. חלק מהשיטות דורשות שימוש באנלייזר המספק תוצאות בזמן אמת.