> המעבדה משתתפת מאז 1993 במבחני השוואה בינלאומיים בתחומים של בדיקות בנזין, סולר, אוויר.