הבדיקות הסביבתיות מבוצעות בהסמכה מלאה של הרשות להסמכת מעבדות לתקן ISO 17025. אנו מבצעים בדיקות אנליטיות במים, אויר וקרקע, תוך שימוש במכשור מתקדם – GC, GC/MS, FTIR, IC, HPLC, ICP, HEADSPACE

אוויר

 • סריקת מתכות
 • NOX
 • SOX
 • חומצות
 • פורמאלדהיד
 • אניונים

מים ושפכים

 • מתכות
 • מזהמים אורגנים
 • מוצקים
 • שמן כללי
 • שמן מינרלי
 • אניונים
 • תכולת חנקן

קרקע ובוצה

 • מתכות ערך קלורי
 • TPH
 • חומרים אורגנים נדיפים
 • VOC
 • חומרים אורגנים חצי נדיפים
 • TPH DRO/ORO/GRO
 • SVOC
 • אניונים
 • חומרי הדברה
 • גז קרקע

כימיה כללית ואי-אורגנית

 • כימיקלים לתעשייה – הרכב והתאמה לתקנים. ניקיון % ממרכיב עיקרי.
 • מתכות – הרכב סגסוגות, עקבות מזהמים, פחמן בפלדות ועוד
 • תמיסות ציפוי – הרכב ואי נקיונות
 • בין הבדיקות : כלורידים, מתכות, הרכב, ניקיון, צבע, משקל סגולית ועוד.