המבדקה הכימית מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת על ידי המשרד להגנת הסביבה לדיגום ובדיקות מעבדה לאוויר פתוח (ניטור אוויר) על פי שיטות נדרשות ובאמצעות ציוד חדיש וצוות דוגמים מיומן ומוסמך.

ניטור אוויר פתוח בהתאם לדרישות לקוח או דרישות המשרד להגנת הסביבה ובכפוף לחוק אוויר נקי. אנו מבצעים דיגום ובדיקות מעבדה במגוון שיטות בינלאומית מוכרות - EPA, NIOSH, MASA, עבור פליטות בלתי מוקדיות של מזהמים שונים.

המבדקה הכימית מוסמכת לביצוע התהליך כולו, מקצה לקצה :

 • סיור מקדים וכתיבת תכנית דיגום
 • אישור התכנית אל מול רכז איכות אוויר אזורי
 • ביצוע הדיגום בהתאם לתכנית
 • אנליזה מלאה במעבדות המבדקה הכימית
 • הפקת דו"ח ניטור אוויר בהתאם לנדרש

יכולתה של המבדקה הכימית להציע סל שירותים, הכולל את הדיגום והאנליזה, מהווה ערך מוסף ויתרון משמעותי במתן תמיכה מקצועית מלאה, גמישות ורמת שירות גבוהה מקצה לקצה.

חלק ממזהמי האוויר אותם אנו מוסמכים לבדוק בהסמכה מלאה :

חלקיקים ואבק שוקע
 • חלקיקים TSP בשיטה EPA IO-2.1
 • חלקיקים TSP בשיטה EPA IO-3.1
 • אבק שוקע בשיטה ASTM D 1739
מתכות
 • סריקת מתכות בחלקיקים בשיטה EPA IO-3.1
 • סריקת מתכות בחלקיקים בשיטה EPA IO-3.2
 • סריקת מתכות בחלקיקים בשיטה EPA IO-3.4
חומרים אורגניים נדיפים וחצי נדיפים
 • סריקת VOC בשיטה TO-17
 • סריקת VOC בשיטה TO-15
 • אלדהידים וקטונים בשיטה TO-5
 • מרקפטנים בשיטה MASA 118
 • פוסגן בשיטה EPA TO-6
 • פנול בשיטה EPA TO-8
 • פורמלדהיד בשיטה TO-11A
 • PAH פחמימנים ארומטיים בשיטה NIOSH 1501
 • חומרים נוספים על פי דרישת לקוח
שאריות אסבסט
 • ריכוז סיבים אי אורגניים כולל אסבסט בשיטה VDI 3492
חומרים אנאורגניים אחרים
 • אמוניה בשיטה MASA 401
 • מרקפטנים בשיטה MASA 118
 • מימן גופרתי H2S בשיטה MASA 701
 • פלואורידים בשיטה MASA 809
 • דו תחמוצת הגופרית SO2 בשיטה MASA 704C
 • ציאניד HCN בשיטה MASA 808
 • ריכוז סיבים אי אורגניים כולל אסבסט בשיטה VDI 3492
 • חומרים נוספים על פי דרישת לקוח
מטאורולוגיה

שימוש במערכת רציפה ומתקדמת, לדיווח בזמן אמת של פרמטרים מטאורולוגיים שונים :

 • כיוון הרוח
 • מהירות הרוח
 • טמפרטורה
 • לחות יחסית
 • לחץ אטמוספרי