פנייתך חשובה לנו ונעשה את מרב המאמצים לשוב אליך בהקדם האפשרי. בכדי לאפשר לנו להשיב לפנייתך במהירות, יש לוודא השארת פרטי יצירת קשר.

המבדקה הכימית
קיבוץ בית העמק 25115
טל : 04-9111830
פקס : 04-9111833

לפניות על פי נושאים :

גהות תעסוקתית : davidn@ct-lab.co.il
ניטור אוויר בארובות וניטור סביבתי : avishays@ct-lab.co.il
דלק ונושאים כלליים : arielak@ct-lab.co.il
חוק הדלק : rachelg@ct-lab.co.il

 

נגישות

  • קיימות חניות נכים לרכב רגיל ולרכב גבוה, ללא תשלום
  • הכניסה נגישה
  • בקומת הקרקע יש שירותי נכים
  • ניתן להיכנס עם חיית שירות
  • ניתן להיכנס עם קולנועית
  • האתר נגיש ברמה AA בהתאם לנדרש בתקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) תשע״ג 2013 ות״י 5568
  • להודעה על היעדר נגישות או בקשה לביצוע הנגשה ניתן לפנות לרכז הנגישות
  • רכז נגישות: עומר פלר 04-9111830