המבדקה מקבוצת כימוביל מספקת שירותי ניטור, דיגום ובדיקות מעבדה בתחומי איכות הסביבה, הגיהות התעסוקתית, דלק ושמנים ואיכות אוויר במבנים.

כיום מבצעת המבדקה מגוון רחב של ניטורים - החל מניטורים תעסוקתיים עם צוות הגהותנים הגדול בישראל ועד ניטורים סביבתיים באוויר, קרקע ומים. בגיבוי יכולות מעבדתיות מתקדמות, יש למבדקה את היכולת לספק שירות מקצועי ברמת זמינות בלתי מתפשרת.

המבדקה החלה דרכה כמעבדה כימית חדשנית מיסודו של הטכניון. במהלך השנים התמקצעה המבדקה בבדיקות דלקים, שמנים, גזים ובדיקות כימיות כלליות והייתה למעבדה המובילה בתחומה. בעשורים האחרונים, התרחבה פעילותה של המבדקה באופן משמעותי, והמומחיות שנצברה כמו גם חיבור עמוק עם השוק, שימשו יתרון ניכר.