המעבדה מבצעת בדיקות אנליטיות תעסוקתיות על-פי תקני NIOSH ,OSHA המאושרים על-ידי אגף הפיקוח במשרד הכלכלה. הבדיקות מבוצעות במכשירים חדישים – MS/GC, GC FTIR, HPLC, IC, ועוד ובהסמכה מלאה של הרשות להסמכת מעבדות לתקן ISO 17025. ממגוון בדיקות תעסוקתיות שאנו מבצעים בהסמכה מלאה –

 • סריקת ממיסים ב-MS/GC : ארומטיים, אסטרים, כהלים, אתרים, קולופוני, חומרים מוכלרים, צילוסולבים, חומרי הרדמה, בוטדיאן
 • סריקת מתכות במכשיר AA
 • בדיקת פורמאלהיד, איזוצינטים
 • כרום +6 מסיס, אמוניה, הידרזין, בסיסם, חומצות
בדיקת ממיסים
 • צלוסולבים בשיטת השיטות 1403 NIOSH, 83OSHA, 79OSHA, 99OSHA
 • קולופוני בשיטת 83MDHS
 • אפיכלורוהידרין בשיטת 1010   NIOSH
 • אסטרים בשיטת 1450 NIOSH
 • אתיל אצטט בשיטת 1457 NIOSH
 • פחמימנים ארומטים כולל BTEX בשיטת 1501 NIOSH
 • פחמימנים הלוגנים בשיטת 1003 NIOSH
 • חומרים הרדמה כמו איזופלורן בשיטת 103 OSHA
 • קירוסין בשיטת 1550 NIOSH
 • קיטונים בשיטת NIOSH2555 / 2500NIOSH
 • מתילן כלוריד בשיטת 1005 NIOSH
 • הכסאן בשיטת 1500 NIOSH
 • פנול וקרסול בשיטת 2546 NIOSH
 • טריכלורואתילן בשיטת NOISH1022
 • מתנול בשיטת NIOSH 2000
 • פרופילן גליקול בשיטת NIOSH 5523
 • נפטא בשיטת NIOSH 1550
 • חומצה אצטית בשיטת NIOSH1603
 • בוטדיאן NIOSH1024
סריקת מתכות במכשיר ICP

כולל סריקת  מתכות באוויר בשיטת 7300 NIOSH

בדיקת אניונים וחומצות במכשיר יון כרומטוגרף
 • חומצות בלתי נדיפות בשיטת 7908 NIOSH
 • חומצות נדיפות בשיטת 7907 NIOSH
 • אוזון בשיטת 214 OSHA
 • אמוניה בשיטת 6016 NIOSH
 • גופרית דו חמצנית בשיטת IC
 • מימן גפרי (H2S) בשיטת 6013 NIOSH
בדיקות חומרים במכשיר-HPLC
 • פורמאלדהיד בשיטת2016 NIOSH
 • איזוציאנטים –(HDI,TDI,MDI,IPDI) בשיטת 47/42 OSHA
 • הידרוקינון בשיטת 5004 NIOSH
בדיקות שונות נוספות
 • נוזלי קירור בשיטת NIOSH 5524
 • אשלגן הידרוקסידי בשיטת 4701 NIOSH
 • הידרזין NIOSH 3503