מעבדתנו מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתקן ISO 17025 ומוכרת
על ידי המשרד להגנת הסביבה לבדיקת מזהמים בארובות ובסביבה - לדיגום ולאנליזה.
בנוסף מוסמכת ע"י הממונה לאישור מוצרים להתאמה לתקנים ישראליים
המעבדה עוסקת במספר תחומים עיקריים :

בדיקות אוויר מארובות

המעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות אנליטיות בשיטות EPA, NIOSH ו-MASA ברשות המעבדה מכשירם מתקדמים כמו :ICP,GC/MS ,GC/FID ,HPLC ,IC, AA, FRIR ועוד.
בדיקת חלקיקים EPA 5
חלקיקים ממקורות אספלט EPA 5A
חלקיקים בריכוזים נמוכים EPA 5I
SOX - תחמוצות גופרית – EPA 6
NOX – תחמוצות חנקן –EPA 7D
H2SO4 - חומצה גופריתנית – EPA 8
VOC- חומרים אורגנים נדיפים EPA 18
(כולל חומרים ספציפים בהסמכה לפי שיטות NIOSH השונות )
SVOC – חומרים אורנים חצי נדיפים - EPA 18
CH3¬OH – מתנול – EPA 308
סריקת אלדהידים וקטונים EPA 011 בהסמכה
CH2O – פורמלדהיד – EPA 011
סריקת מתכות מלאה EPA 29 ב-ICP
Hg – בדיקת כספית –בשיטת Cold Vapour
Cr+6 - כרום 6 ערכי - EPA 306
NH3-אמוניה – EPA CTM 027
H2S – EPA 11
HCl  HBr HF CL2 Br2 – הלוגנים והלידים EPA 26/ EPA 26A

בדיקות אוויר מהסביבה

חלקיקים –EPA I.O 2.1
אבק שוקע – ASTM
סריקת מתכות – EPA I.O3.2/EPA I.O3.4
NOX - תחמוצות חנקן – MASA 406
SOX - תחמוצות גופרית MASA 704C
NH3 אמוניה MASA 401
VOC חומרים אורגנים נדיפים – EPA-TO17
אלדהידים וקטונים (לרבות פורמלדהיד) EPA-TO-11A