בדיקות דלק, שמנים וחומרי סיכה מבוצעות בהסמכה מלאה של הרשות להסמכת מעבדות לתקן ISO 17025. כמו-כן, אנו מעניקים שירות מתן חוות דעת מומחה, על-ידי צוות בכיר ומנוסה בכל הקשור לבדיקות מוצרי הנפט.

מבין הבדיקות המתמחות לדלק ושמנים אותם אנו מבצעים בהסמכה מלאה:

בדיקות בנזין לסוגיו

בדיקות התאמה לת"י 90 ו-228EN כולל בדיקת מספר אוקטן (RON ו-MON), אידוקציה, לחץ אדים ותוספים

בדיקות סולר לסוגיו

בדיקות התאמה לת"י 107 ו-590EN כולל בדיקת גפרית, זיקוק, תכולת מים, מזהמים ותוספים

בדיקות מזוט ימי

בדיקות התאמה לת"י 1266 לפי 8217 ISO

בדיקות דלק סילוני

לפי D-1655-ASTM לפי ת"י 5563 או DEF-91, כולל בדיקת JFTOT – עמידות תרמית של דלק סילוני

בדיקות קרוסין

בדיקות התאמה לת"י 100

בדיקות גפ"מ

בדיקות התאמה לת"י 1134 – גפ"מ למטרות כלליות, כולל הרכב וגפרית מרקפטנית, בדיקות התאמה לת"י 5202 דלק לרכב מנועי-הרכב, מספר אוקטן, לחץ אדים, כולל דיגום

בדיקות ביו דיזל

בדיקות התאמה לת"י 5731, ו-EN-14214

בדיקות אוריאה

בדיקות התאמה לת"י 5852 או EN-22241

בדיקות אתנול

בדיקות התאמה לת"י 5854 או EN-15376

בדיקות שמנים וחומרי סיכה

בדיקת חומרי סיכה / שמני סיכה, משחות סיכה, שמן טרנספורמטורים, נוזל בלמים

בדיקות בדיקות מתמחות נוספות
  • עמידות בלחצים גבוהים באמצעות מכשיר BALL 4
  • M15 (בנזין המכיל מתנול) -ת"י 90 חלק 4
  • נוזל בעירה-דלקים ממחזור שמנים - ת"י 6373
  • בדיקות סולר מגנרטורים
  • בדיקות סולר מטורבינות
  • בדיקת נוזל בלמים -התאמה לת"י 47
  • התמחות בבדיקת תוספים שונים
  • בדיקת טרפנטין
  • בדיקת קונדנסט