המבדקה מחויבת לשמירה על הסביבה ומבצעת בהסמכה מלאה מגוון רחב ניטורים ואנליזות לאוויר, קרקע ושפכים. שישה עשורים של ידע, מומחיות ואמינות הם אלו שמאפשרים למומחים שלנו להעניק סל פתרונות מקיף תחת קורת גג אחת.

במהלך השנים רכשה לעצמה המבדקה מגוון יכולות לביצוע דיגום, ניטור סביבתי ובדיקות מעבדה בהסמכה מלאה בתחומי איכות הסביבה השונים: דיגום ארובות דיגום ובדיקות מזהמי אוויר שונים בסביבה, זיהוי ואבחון מפגעי ריח, וניטור רציף בארובות.

ניטור אוויר :

הידע, הניסיון והמוניטין שצברה במהלך השנים, בשילוב עם הטמעת טכנולוגיות חדישות מציבים את המבדקה בחזית הפיתוחים הטכנולוגיים והרגולטוריים ומאפשרים רמת אמינות גבוהה, כמו גם שירות בלתי מתפשר.

המבדקה שמה לה למטרה להוביל את תחום ניטור אוויר בארץ, תוך השקעה רציפה בשכלול השיטות וברכישת מכשור מתקדם.

 המבדקה, הינה מעבדה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתקן ISO 17025 ומבצעת דיגומים סביבתיים ע"פ התקנים והשיטות המקובלות בעולם (US-EPA,MASA,NIOSH.).

צוות הדוגמים המנוסה של החברה פועל בשיתוף פעולה מלא עם המעבדה האנליטית שלנו ובכך התחום מציע סל שירותים, הכולל את הדיגום והאנליזה.

יתרוננו במתן תמיכה מקצועית מלאה, גמישות ורמת שירות גבוהה מקצה לקצה ע"פ הנהלים של המשרד להגנת הסביבה.

פליטות מארובות

מעבדתנו מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתקן ISO 17025 ומוכרת

על ידי המשרד להגנת הסביבה לבדיקת מזהמים בארובות ובסביבה - לדיגום ולאנליזה.

צוותי הדיגום שלנו בעלי שנות ניסיון רבות בתחום, ומוסמכים על ידי הרשות להסמכת מעבדות לביצוע דיגום ארובות בהתאם לנוהל 'בדיקת מזהמי אוויר בארובה – 2002 גרסה 3' של המשרד להגנת הסביבה ועושים שימוש בציוד מתקדם ביותר לביצוע הדיגום

לחצו לפרטים נוספים>>

אוויר סביבתי

המבדקה שמה לה למטרה להוביל את תחום ניטור האוויר בארץ, ובאמצעות השקעה בלתי פוסקת בשכלול השיטות וברכישת מכשור מתקדם, מצליחה כבר שנים להיות ראשונה בכל הקשור לניטור מפגעי אוויר במקומות עבודה, מפעלים תעשייתיים, מבני ציבור שונים, אזורים הסמוכים למתחמי תעשייה, מוסדות לימוד, בית חולים ומרפאות, אזורי מגורים ועוד. ניטור האוויר כולל בתוכו דיגום ובדיקות של מזיקים שונים – אבק, ממיסים אורגנים, מתכות, שמנים, חומצות, בסיסים,  גזי הרדמה, אסבסט, סיליקה וכדומה. באמצעות ציוד ניטור מתקדם, ומכשור מעבדה מתקדם, אנו מבצעים דיגום אוויר בשטח ואנליזות לפרטים נוספים.

בדיקות ריח

בשנת 1961, תשכ"א -  חוקק חוק למניעת מפגעים, סעיף 3- מניעת ריח:

"לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר, מכל מקור שהוא אם הוא מפריע, או עשוי להפריע, לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים.

על מנת ליישם את החוק למניעת מפגעים הוציא המשרד לאיכות הסביבה "נוהל להגדרת מפגעי ריח ונוהל ביצוע בדיקת ריח באמצעות צוות מריחים".

בהתאם לנוהל המשרד להגנת הסביבה ,המבדקה מוסמכת ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לביצוע בדיקות ריח ממקורות מוקדיים כגון ארובות וונטות, מקורות שטח כגון בריכות שפכים, מקורות שטח אקטיבי כדוגמת ביופילטר ומקור נפח כגון מבנה.

הדיגום מתבצע על פי שיטה הסטנדרטית האירופאית EN 13725 ו VDI 3880.

מערכת הדיגום מורכבת משקית נלופן, משאבה, צנרת טפלון, ומיכל העובד בעקרון הריאה (הוצאת אוויר מהמיכל, יצירת תת לחץ ומילוי פאסיבי של המיכל על ידי אוויר המטרה ללא מגע במשאבה ובמד הזרימה). כל חלקי מערכת הדיגום הינם אינרטיים וחסרי ריח.

 • הדגימה מועברת בתוך שקית נלופן חד פעמית אטומה לאנליזה במעבדה אולפקטומטריות מוסמכת בארץ.
 • יחידת ריח (Odor Unit -O.U) מוגדרת כריכוז החומרים בעלי ריח הנמוך ביותר הניתן לגילוי ע"י 50% מצוות המריחים במעבדה האנליטית.
 • במקורות מוקדיים - התוצאה מתקבלת ביחידות של  U/m^3 וקצב הפליטה ביחידות של O.U/s.
 • במקור נפחי - נמדד נפח המקור, ונמדדת מהירות יציאת האוויר ממנו במידת האפשר. התוצאה מתקבלת ביחידות של U/s.
 • במקור שטח - מבוצע סקר מקדים על מנת להעריך האם המקור הינו אקטיבי -קיימת זרימת אוויר בספיקה גדולה מ-30 (m^3/hr) או פאסיבי, משמע לא קיימת זרימת אוויר מהמקור. לאחר מכן נקבעות נקודות דיגום לפי מטריצה המפורטת בתקן VDI 3880.

בנוסף לדיגום ריח ואנליזה במעבדה אולפקטומטרית המבדקה מוכרת על ידי המשרד להגנת הסביבה לביצוע דיגום ריח באמצעות צוות מריחים מוסמך ובהתאם לנוהל  "ביצוע בדיקת ריח באמצעות צוות מריחים".

ניטור רציף

כיול מערכות ניטור רציפות (CEMS) Continuous Emission Monitoring System

ניטור רציף בארובה הוא מדידה קבועה ומתמשכת של האוויר הזורם בארובה לשם מדידת ריכוז המזהמים הרלוונטיים לניטור.

כ – 70 מפעלים בישראל בהם כ - 170 ארובות, מחויבים בניטור רציף של הארובות על פי הוראות היתר הפליטה לאוויר.

ניטור רציף בארובות מבוצע על פי נוהל ניטור רציף בארובה של המשרד להגנת הסביבה

הנוהל מגדיר גם את הבדיקות השונות שיש לבצע מעת לעת למערכות הניטור הרציף, המשמשות לכיול, ולאימות תקינות מערכת הניטור, והבטחת איכות.

שלבי הבדיקות הנדרשות:

 • QAL-1 - השלב הראשוני בו נבחרת המערכת המתאימה לתהליך המנוטר. שלב זה נועד להבטיח כי המערכת המותקנת בארובה תתאים ליעודה.
 • בדיקת פונקציונאליות – בדיקה מקדימה שנועדה לוודא כי המערכת מוכנה לביצוע שלבי כיול המערכת (AST, QAL-2). מתבצעת אחת לשנה
 • QAL-2 –השלב המרכזי ומטרתו ביצוע סדרת בדיקות השוואתיות בין מערכת ה-CEMS למערכת מקבילה המופעלת על ידי מעבדת הדיגום. מטרת שלב זה היא הפקת משוואת כיול שתוזן במערכת הניטור הרציף. בדיקה זו מתבצעת אחת לחמש שנים או באופן תכוף יותר במקרים חריגים.
 • AST – בדיקת מעקב שנתית שתכליתה לוודא כי משוואת הכיול שהוזנה עודנה בתוקף
 • QAL-3 – בדיקת כיול שבועית המתבצעת בדרך כלל באופן אוטומטי על ידי בעל מקור הפליטה ובה יש לוודא ולתעד שהמערכת מכוילת ועובדת באופן תקין.
חוות דעת וייעוץ

התנהלות מול הרגולטור בתחום זיהום האוויר  הינה נושא מורכב ומסורבל .

המבדקה הכימית  מעניקה ללקוחותיה ליווי וייעוץ לאורך כל התהליך מהגשת תכניות הדיגום ועד לדיווח מקוון של תוצאות הבדיקה (במידת הצורך)   

 • כתיבת חוות דעת על פליטות מזהים ומתן ייעוץ בבתי משפט.
 • ייעוץ בנושא התקנת ארובות על פי הנהלים של המשרד להגנ"ס.
 • כתיבת תכניות דיגום לבדיקות ארובה וסביבה בהתאם לדרישת המשרד להג"ס והגשתם
 • כתיבת והגשת דוחות דיגום ארובות וסביבה. דיווח תוצאות דיגום במערכת המקוונת.
 • דיווח תוצאות דיגום במערכת המקוונת