המבדקה הכימית מבצעת בדיקות לתזקיקים רבים ובכלל זה לסולר המיועד לגנרטורים ולטורבינות גז.

בעיות שכיחות בסולר אשר עלולות לגרום לתקלות חמורות :

  • נוכחות חריגה של מים ו/או זיהומים
  • נוכחות חריגה של בקטריות וחדירת חומרים זרים

בעיות אלו עלולות לגרום לקורוזיה, סתימת מסננים ויצירת משקעים אשר יגרמו לפגיעה חמורה ,עד כדי השבתה,של גנרטורים  ובטורבינת גז בעת חרום.

בדיקה תקופתית של איכות הסולר תבטיח גילוי מוקדם ומניעת תקלות בעת הפעלה בחרום!

סולר לגנרטורים

הגנרטורים מהווים גיבוי עיקרי לפעולה תקינה במצבים בהם יש הפסקה באספקת  חשמל במוסדות שונים.

אי הפעלת הגנרטורים בחרום תשבש את פעילות המוסד ועלולה להביא לפגיעה בחיי אדם!

עפ"י נוהלי משרד הבריאות ומשרד התשתיות, על מנת להבטיח תקינות סולר לשעת חירום יש לבצע בדיקות בעת קבלת הסולר ולפחות פעם בשנה ע"י מעבדה מוסמכת.

בדיקה תקופתית מאפשרת גילוי בעיות ומניעת תקלות

סולר לטורבינות גז

באתרים בהם מותקנות טורבינות גז מאחסנים סולר כגיבוי במקרה של שיבוש באספקת הגז הטבעי והבטחת טיבו לשעת חירום.

אי הפעל הגנרטורים בחרום משמעותה השבתת התחנה ואי אספקת חשמל ללקוחות!

*המבדקה הכימית מוסמכת ע"י הרשות להסמכת מעבדות ומאושרת ע"י ממונה על התקינה ובודקת סולר בהתאמה לת"י 107 חלק 1

*המבדקה הכימית בעלת ניסיון של מעל 30 שנה בתחום

*אנו מעניקים שירות מתן חוות דעת מומחה ע"י צוות בכיר ומנוסה ללא תוספת תשלום

דיגום בתחנות דלק

חוק הדלק
חוק הדלק מחייב כל תחנת דלק לעמוד בהתקשרות עם מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות תקופתיות בהתאם לדרישות – בדיקת גופרית בסולר, ובדיקת אוקטן בבנזין. המבדקה מבצעת דיגום של סולר ובנזין ממאות תחנות דלק על-פי דרישות חוק הדלק ומשרד התשתיות. לרשותנו דוגמים מוסמכים בפריסה ארצית לביצוע דיגום מוצרי הדלק בכפוף לדרישות הרגולטור ובהתאם לתקן.

דיגום גפ"מ

רגולציה
למבדקה דוגמים מוסמכים המבצעים דיגום בתחנות דלק של גז פחממני מעובה (גפ"מ) אוטומטיבי, עבור משרד התשתיות. הבודקים מלווים במפקח מטעם משרד התשתיות ובמצעים את הדיגום בהתאם לנדרש בתקן. הדגימות מועברות למעבדותינו המוסמכות לביצוע האנליזות השונות ביניהן – הרכב הגז, מספר האוקטן, לחץ האדים ותכולת המרקפטנים.

תקינות גפ"מ
הבודקים המוסמכים מבצעים גם בדיקת תקינות גז לחימום במתקני הגפ"מ שונים. חלק מבדיקות תקינות הגז מתבצעות בשטח וחלק במעבדה. בין היתר נבדקת צפיפות לחץ האדים, מרקפטנים ועוד. המבדקה מוסמכת לדיגום ואנליזה של גז פחממני מעובה.

דיגום סולר לגנרטורים

על-מנת להבטיח תקינות וזמינות סולר לשעת חירום לגנרטורים, יש לבצע בדיקות לנוכחות מזהמים ומים בעת קבלת הסולר ולפחות פעם בשנה. המבדקה מבצעת דיגום סולר בגנרטורים לשעת חירום ממוסדות שונים, על-פי נהלי משרד הבריאות ומשרד התשתיות. המבדקה מוסמכת לדיגום ואנליזה של סולר.

גילוי זיופים ומהולים בדלקים

זיוף ומיהול דלק עלול לגרום לתקלות תפעוליות וכשלים טכניים שמובילים לא פעם לנזקים בלתי הפיכים. למבדקה ניסיון רב בגילוי מיהולים וזיופים בדלק כולל אפיון הזיהום. כמו-כן, אנו מחזיקים ביכולת ובניסיון שמעניק מענה מהיר ויעיל לטיפול בתקלות במשק הדלק ומתחייבים לביצוע בדיקות בזמני אספקה קצרים במיוחד.