אנו מתמחים בביצוע קשת רחבה של ניטורים ובדיקות להבטחת גיהות תעסוקתית בארגונים מובילים ברחבי הארץ. צוות הגיהותנים שלנו הוא הגדול, המשמעותי והמיומן ביותר בישראל.

בשנת 1993 החלה המבדקה לעסוק בהערכת הסיכונים הגהותיים בעבודה. כיום צוות הגיהותנים של המבדקה הינו הגדול מבין המעבדות הפרטיות והיא משלבת ביצוע גיהות תעסוקתית - הערכות של גורמי הסיכון במקומות העבודה בשילוב המעבדה האנליטית המבצעת את האנליזות הנדרשות. הבדיקות מבוצעות במעבדותינו המוסמכת על-ידי הרשות להסמכת מעבדות לתקן ISO 17025.

השירות של גיהות תעסוקתית כולל סקר מקדים, במהלכו נסקרות וממופות נקודות קריטיות בארגון שעלולות להוות סיכון תעסוקתי. הסקר נצמד לדרישות הרגולטור, ובהתאם לממצאים, מבוצע ניטור מקיף הכולל היבטים מגוונים. בתום ביצוע הניטור, יסכם הסוקר את רשימת הפעולות המתקנות וימליץ על פעולות למזעור החשיפה לחומרים המזיקים.

קשר רציף עם הרגולטור ונוכחות בכנסים ובוועדות מעצבות מציאות, מאפשרים למבדקה לעמוד בחזית החידושים הרגולטוריים, לספק שירות גיהותנות מקצועי ומהימן ולספק פתרונות מקצועיים ויצירתיים לאתגרים שעומדים מול מעסיקים רבים.

סקר מקדים

הסקר הוא מרכיב משמעותי במיפוי הסיכונים הגהותיים במקום העבודה, בו נבחנים כלל התהליכים והחומרים הנמצאים בממשק עם העובדים. הסקר הוא שלב מקדים, ובו נקבעות הנקודות הקריטיות לניטור כמו גם הפרמטרים וסוג הבדיקות הנדרשות לביצוע.

הסקר הוא חלק בלתי נפרד מתכנית הניטור והוא נדרש על-ידי הרגולטור. החוק קובע כי הסקר יבוצע על-ידי בודק סביבתי מוסמך. גהותני המבדקה מוסמכים ומוכרים לביצוע סקר מקדים, והם ילוו וידריכו במקצועיות את צוות הנהלת המפעל לאורך שלביו השונים.

ניטור תעסוקתי סביבתי

בהתאם לממצאי הסקר המקדים, גהותני המבדקה יבצעו ניטור מקיף הכולל מדידות, איסוף דגימות וביצוע בדיקות שמטרתן לזהות פוטנציאל לחשיפה חריגה לתנאים, חומרים או גורמים העלולים לגרום לעובד לנזקים קצרי וארוכי טווח. בהתאם לחריגה נקבע סוג הטיפול אותו על בעל העסק לבצע על מנת למנוע הישנות.

גהותני המבדקה עושים שימוש בציוד המתקדם והרגיש ביותר, ובשילוב מומחיות וניסיון של עשרות שנים מנטרים באחריות את גורמי הסיכון בעסק – מפגעי סביבה שונים, רעלנים ומזהמי אוויר, אסבסט, קרינה אלקטרומגנטית, קרינת UV, רעש מזיק, עומס אקלימי ועוד.

ניטור רעש מזיק במקומות עבודה

מבדילים בין הרעש המטריד והרעש המזיק, כאשר האחרון הינו רעש שמפלסו המשוקלל לאורך יום עבודה רגיל של עולה על רמה של 85 דציבלים. הרעש ברמות הללו עלול לפגוע בחוש השמיעה וכתוצאה מכך גורם לחרשות.

המבדקה עוסקת בהערכת החשיפה כן לרעש המטריד, האופייני לסביבת מגורים או מקומות ציבוריים, וכן לרעש המזיק שמקורו לרוב הינו במקומות העבודה. לשירות המבדקה עומד ציוד דיזומטרי חדיש ומתקדם ביותר לביצוע בדיקות רעש במפעלי תעשייה, מוסדות ומבני ציבור שונים. בין הפרמטרים הנמדדים –

  • מיפוי מפלסי רעש
  • הערכת חשיפה אישית
  • בדיקות אישיות דוזימטריות
בדיקת מנדפים ומערכות יניקה

מטרתו של מנדף הוא ללכוד ולפנות חומרים כימיים וביולוגיים מסוכנים מסביבת העבודה. תפקודו התקין של מנדף קריטי ויעילותו נמדדת על-פי עצמת היניקה ויכולת לכידת ופינוי המזהמים מהאוויר. ביצועים תקינים של מנדפים ומערכות יניקה נקבעים בת"י 1839 ובתקנות הבטיחות בעבודה, והבדיקות אותן אנו מבצעים נצמדות לדרישות המחמירות – מהירות אוויר, ספיקת אוויר, כיווני זרימת האוויר, עצמת הרעש וכדומה.

על הבדיקה להתבצע בתדירות שנתית אך מומלץ לבצעה כל חצי שנה. בתום הבדיקה מפיק הגהותן דו"ח המסכם את תוצאות הבדיקות שבוצעו כמו גם תעודות כיול של המכשור באמצעותו בוצעו.

בדיקות קרינה במקומות עבודה
  • קרינת רדיו RF : אנטנות סלולר, נקודות גישה אלחוטיות, WIFI, ארונות תקשורת, מערכות תקשורת אלחוטיות.
  • קרינה חשמלית ELF : מדידות שדה מגנטי בתדרי רשת החשמל, ארונות חשמל, לוחות חשמל, תעלות כבלי מתח, כבלי מתח גבוה, עמודי חשמל, שנאים, חדרי שנאים, מכשור חשמלי הקיפי, עבודה בסביבת מכונות, פסיי ייצור ומנועים חשמליים.

    אנו מבצעים בהסמכה, ברישיון ובהיתר של המשרד להגנת הסביבה בדיקות קרינה בלתי מייננת במפעלים ומשרדים, מוסדות לימוד וגני ילדים, מתנ"סים, בתים פרטיים, אזורי בנייה, מועצות מקומיות, שטחים ציבור, עמדות עבודה ודלפי קבלה. הבדיקות כוללות מדידה במכשור מתקדם ומתבצעות בכפוף לתקנים רשמיים בארץ, בהתאם להמלצות המשרד להגנת הסביבה והבריאות ובהשוואה לתקנים בינלאומיים מחמירים ICNIRP. אנו מעניקים שירות למציאת מקור הקרינה והתמודדות עמה – הפחתה ומניעת החשיפה, ארגון מחדש של סביבת העבודה ופעולות מונעות לאזורי שהייה ממושכים. בתום הבדיקה, יפיק הבודק המוסמך דוח רשמי עם תוצאות המדידה.
בדיקת חשיפה לגזי הרדמה

השימוש בגזי הרדמה נפוץ מאוד בקרב רופאי שיניים, רופאים מרדימים ואנשי צוות רפואי. גזים ממשפחת המרדימים הינם נטולי ריח, אינם נראים ונדיפים בטמפרטורת החדר. החשיפה הלא מודעת לגזים אלו מהווה סכנה בריאותית ובטיחותית, שכן נצרכים באופן נשימתי ובעלי השפעה מידית על הנושם אותם. על הסביבה בה נעשה שימוש בגז הרדמה להיות מנוטרת באופן תדיר באמצעות מדידות סביבתיות, ועל העובדים העושים בו שימוש להיות במעקב רפואי תקופתי.

מומחי המבדקה עושים שימוש בציוד הניטור המתאים לזיהוי ריכוז גז בערכים החורגים מהקבוע בחוק וכן ממליצים על צעדים אפקטיביים לתכנון, בקרה ופינוי ריכוז גז חריג.