המבדקה הכימית מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות ומוכרת על ידי המשרד להגנת הסביבה לדיגום ובדיקות מעבדה לאוויר פתוח (ניטור אוויר) על פי שיטות נדרשות ובאמצעות ציוד חדיש וצוות דוגמים מיומן ומוסמך.

ניטור אוויר פתוח בהתאם לדרישות לקוח או דרישות המשרד להגנת הסביבה ובכפוף לחוק אוויר נקי. אנו מבצעים דיגום ובדיקות מעבדה במגוון שיטות בינלאומית מוכרות - EPA, NIOSH, MASA, עבור פליטות בלתי מוקדיות של מזהמים שונים.

המבדקה הכימית מוסמכת לביצוע התהליך כולו, מקצה לקצה :

  • סיור מקדים וכתיבת תכנית דיגום
  • אישור התכנית אל מול רכז איכות אוויר אזורי
  • ביצוע הדיגום בהתאם לתכנית
  • אנליזה מלאה במעבדות המבדקה הכימית
  • הפקת דו"ח ניטור אוויר בהתאם לנדרש

יכולתה של המבדקה הכימית להציע סל שירותים, הכולל את הדיגום והאנליזה, מהווה ערך מוסף ויתרון משמעותי במתן תמיכה מקצועית מלאה, גמישות ורמת שירות גבוהה מקצה לקצה.

חלק ממזהמי האוויר אותם אנו מוסמכים לבדוק בהסמכה מלאה :

בדיקות גרבימטריות

TSP – סה"כ חלקיקים –EPA I.O 2.1
PM10 /PM2.5 – פילוג חלקיקים – EPA I.O2.1
אבק שוקע – ASTM 1739

מתכות ותרכובות אנאורגניות

METAL SCREENIG – סריקת מתכות – EPA I.O3.2/EPA I.O3.4
NOX תחמוצות חנקן – MASA 406
SOX תחמוצות גופרית -  MASA 704C
NH3 אמוניה - MASA 401 
HCN ציאניד - MASA 808
H2S MASA 701

חומרים ותרכובות אורגניות

S4CH- מרקפטנים – MASA118
VOC חומרים אורגנים נדיפים – EPA-TO17 / EPA-TO15
אלדהידים וקטונים (לרבות פורמלדהיד) EPA-TO-11A / EPA TO-5
C6H5OH – פנולים וקרזולים –EPA TO-8
דיאוקסינים – EPA TO-9A
PAH- פוליארומטיים- EPA TO-13A

חומרי הדברה

PCB- חומרי בדברה- EPA TO10A /EPA TO4A
CCl2O- פוסגן – EPA TO- 6
ועוד מגוון בדיקות ע"פ NIOSH